Termeni şi condiţii de utilizare

1. Condiţii de utilizare

Acesta este website-ul Sistemului Național de Informații de Afaceri (SNIA) al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), denumit în continuare website-ul. Drepturile de autor asupra întregului conţinut al website-ului sunt proprietatea CCIR. Dacă nu sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Camera de Comerţ şi Industrie a României, vă rugăm să nu mai utilizaţi acest website. Informaţiile cu privire la tarifele şi serviciile oferite sunt disponibile pe website. Conţinutul website-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a CCIR. CCIR nu este responsabilă pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informaţiilor de pe website. CCIR nu este responsabilă de costurile şi/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informaţiilor de pe website. CCIR nu este responsabilă pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncţionalităţi de orice fel ale website-ului. CCIR nu îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomaţiilor furnizate de terţe părţi pe website. CCIR îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul şi structura website-ului.

2. Date de înregistrare

Camera de Comerţ şi Industrie a României, Bucureşti, Sector 3, Bd. Octavian Goga 2, Cod poştal 030982, România, Cod fiscal RO 2842250, număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal: 757.

3. Scopul website-ului

Website-ul este o platformă de informare care promovează companii și parteneri români și străini (federațiile profesionale, asociații, etc.) către parteneri de afaceri naționali și internaționali. Acesta se adresează nu doar companiilor românești care doresc sa-si prezinte produsele și serviciile dar, de asemenea, și factorilor de decizie care doresc să identifice furnizori și parteneri de încredere.

4. Prevenirea tentativelor de fraudă

CCIR nu solicită clienţilor săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalităţi, informaţii bancare confidenţiale. Dacă identificaţi o tentativă de fraudă, vă rugăm să ne contactaţi de îndată la adresa de e-mail snia@ccir.ro.

5. Confidenţialitatea datelor

Datele furnizate în cursul navigării pe acest website pot fi utilizate şi prelucrate de CCIR în scopul promovării şi îmbunătăţirii serviciilor sale. Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea şi utilizarea website-ului, datele cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate pot fi prelucrate şi utilizate de CCIR în orice activităţi şi scopuri legate de marketing, cât şi în scopul realizării unui interes legitim al CCIR, pentru constituirea de baze de date şi utilizarea acestora. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau în: informaţiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal sunt numele, prenumele şi adresa de e-mail, orice informaţie privind folosirea produselor şi serviciilor CCIR, cât şi orice informaţie furnizată de dumneavoastră care este prelucrată şi introdusă în baza noastră de date. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. CCIR vă aduce la cunoştinţă că beneficiaţi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie, pe care le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la adresa: Bucureşti, Sector 3, Bd Octavian Goga 2. Pentru orice nelămurire cu privire la utilizarea website-ului cât şi la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteţi apela CCIR la numărul de telefon 0213191885. De asemenea, prin accesarea şi utilizarea website-ului vă exprimaţi consimţământul în sensul primirii de apeluri sau e-mail-uri pentru promovarea serviciilor oferite de şi/sau prin intermediul CCIR.

6. Cookie-uri

"Cookie-urile" sunt instalate pe computerele utilizatorilor de internet. Aceste cookie-uri permit utilizatorului să fie identificate și să faciliteze conexiuni mai târziu, în special pentru accesul la informații. Utilizatorul poate alege să refuze înregistrarea de cookie-uri prin configurarea browser-ului web. Cu toate acestea, refuzând cookie-urile, este posibil ca anumite părți ale website-ului să nu funcționeze în mod corespunzător.

7. Drept aplicabil şi litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional, în vigoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

8. Mesaje promoționale

Prin înregistrarea contului de utilizator sunteți de acord să primiți ocazional informații și oferte referitoare la produsele, serviciile și evenimentele Camerei de Comerț și Industrie a României.