Înregistrare oferta/serviciu de afaceri

Numele firmei
Cod unic de înregistrare
Număr de înregistrare / / /
Adresa
Telefon
Fax
E-mail
Adresă Web
Persoană de contact Pozitie
Persoană de contact Pozitie
Persoană de contact Pozitie
Descriere
Documente
Prezentul formular constituie o solicitare din partea persoanei menţionate la primul câmp, privind publicarea datelor din cuprinsul formularului în Infobulletin și în Sistemul Național de Informații de Afaceri. Distribuirea Infobulletin și implicit a datelor cuprinse în acesta, se face către, dar fără a se limita la: organizaţii internaţionale de sprijinire a afacerilor, centre de promovare a comerţului şi investiţiilor, ambasadele României în străinătate, ambasadele străine la Bucureşti, camere de comerţ şi asociaţii profesionale din străinătate, care la rândul lor le comunică terţilor, persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scop informativ şi pentru comunicarea ofertelor de afaceri de către persoana menţionată în primul câmp, prin toate modalităţile de comunicare. Prin completarea și transmiterea formularului sunt transmise date cu caracter personal de către persoana care a completat formularul, în calitate de operator de date cu caracter personal sau sub autoritatea acestuia, operator fiind persoana menţionată la primul câmp, cu scopul de a fi comunicate către terţi, persoane fizice sau juridice, române sau străine, publicate în Infobulletin și SNIA, şi prelucrate în scop de marketing direct de către CCIR. Persoana/operatorul care a completat formularul are obligația de a respecta legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, Regulamentul nr. 679/2016 și normele privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv de a informa persoanele vizate în legătură cu transmiterea datelor lor personale către CCIR . Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către CCIR conform Termenilor şi condiţiilor.
Am citit si sunt de acord cu Termenii si Conditiile Camerei de Comert si Industrie a Romaniei(CCIR)